Tjänster

Markarbeten

Vi utför all form av markarbeten:

 • Planering av tomt.
 • Dräneringar.
 • Grunder.
 • Avlopp.
 • Planteringar.
 • Anlägga gräsytor m.m.

Fastighetsskötsel

Vi utför all form av fastighetsskötsel:

 • Underhåll av byggnader.
 • Renoveringar.
 • Rengöring/Grön fribehandling av tak.
 • Planteringar/Underhåll av grönområden.
 • Anläggning/Underhåll av lekplatser.

Underhåll vintertid:

 • Snöröjning.
 • Sandning.
 • Skottning av tak.

Markbolaget i Uppland AB

Gamla Uppsala 331
755 94 Uppsala

Kontakta oss

Tele: 070 – 592 29 91
E-post: info@markbolagetab.se